راهنمای استفاده از سامانه را از اینجا دریافت نمائید

          دستورالعمل زمان و نحوه تکمیل اطلاعات توسط معاونت تخصصی مربوطه در اختیار شما قرار خواهد گرفت

          در صورت اشکال در نرم افزار با مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات تماس حاصل فرمائید.

 
 

کلیه حقوق این سامانه برای مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی محفوظ است